Bergåtgärder i Lerums kommun

Opticon Rock utförde bergförstärkning av bergsskärningar och tunnlar på 5 olika platser i Lerums kommun.

I projektet ingick skrotning, bultning samt montage av bergsnät. Projektet utfördes nov – dec 2016.
Beställare: Lerums kommun