Bergförstärkning

När en tunnel är sprängd eller bergsskärning gjord behöver man oftast förstärka bergssidorna. Det är då vi kommer in i bilden. Vi använder oss av en rad olika tekniker för att förstärka berget och göra det säkert. Bergförankring med bult, nät och sprutbetong är några exempel.