Injektering

Vi utför sprickinjektering av vattenförande sprickor i berg och betong. Bland annat utför vi betongsprutning som är ett effektivt sätt att förstärka bergväggarna och förebygga ras. Metoden innebär att vi täcker insidan på berget, i en tunnel eller anläggning, med betong.