Skrotning

Fast berg är säkert berg. Alla berg har naturliga spricksystem och där sprickorna korsas finns risk för att sten lossnar. Genom att regelbundet se över och underhålla bergssidor och tunneltak hålls berget intakt och säkerheten ökas avsevärt. Vi är specialister på att rensa bergsytor från löst sittande delar och använder effektiva metoder för att förstärka berget.