Våra Tjänster

Berg

Bergförstärkning

Vi använder oss av en rad olika tekniker för att förstärka berget och göra det säkert. Förstärkning med bergbult, där vi förankrar löst sittande block till fast berg. Förstärkning med nät utförs oftast i bergsskärningar men ibland också i tunneltak. Metoden utförs för att i huvudsak förhindra sten- eller isras.

Eftersom stor del av vår personal är utbildade klättrare kan vi utföra arbeten på höga höjder såväl som svåråtkomliga ställen.

Bergrensning - Skrotning

En stor del av vår verksamhet startar alltid med att vi utför bergrensning efter sprängning eller att vi utför det på äldre bergsskärningar som är i behov av underhåll.

Vi har utomordentligt lång och gedigen erfarenhet av detta område.

Injektering

Vi har kompetens och erforderlig utrustning för att utföra injektering i både berg och betong.

För att på så sätt täta uppkomna sprickor mot vatteninträngning med så väl för- som efterinjektering.

Keminjektering likväl som cementinjektering.

Tunneldrivning

Vi har kompetens och mångårig erfarenhet av att driva tunnlar inom områden som järnväg, väg, vatten- och avlopp.

Tillbaka till Våra Tjänster

Läs mer