Våra Tjänster

Betong

Betongsprutning

Betongsprutning är en metod som vi förstärker berg, tunnlar, slänter och bergrum med.

Vi har kompentens och utrustning för att utför både våt- och torrsprutning.

Betongreparationer

Vi utför betongreprationer för alla typer av anläggningsprojekt.

Tillbaka till Våra Tjänster

Läs mer