Specialistkunskap on the rocks

I alla tider har det varit en utmaning för oss människor att forcera berg. Oavsett om det handlar om bergskärning, bygga tunnlar eller göra vägar framkomliga.

Att spränga och ta sig igenom berg är en konst, men det krävs lika stor kunskap att göra bergssidorna säkra och förhindra löst sittande stenar från att rasa ner. Det är där vi på Opticon Rock kommer in i bilden. Vi har lång erfarenhet av att skrota, förstärka och belägga bergssidor med betong. Det viktiga arbete som gör det säkert att trafikera bergsskärningar och tunnlar.

Skrotning

Bergförstärkning

Injektering